Acasă » 2012 » Martie » 24 » SUCCESUL FORMĂRII UNEI GENERAŢII DE ELEVI
19:56
SUCCESUL FORMĂRII UNEI GENERAŢII DE ELEVI

"Absenţa unuia sau a mai multor factori care oferă  posibilitate persoanelor şi familiilor să-şi assume responsabilităţi profesionale, familiale şi sociale şi să se bucure de drepturile fundamentale determină lipsa securităţii de bază. Astfel de situaţii se pot extinde şi pot avea consecinţe serioase şi permanente. Sărăcia apare atunci cînd lipsa securităţii de bază afectează simultan mai multe aspecte ale vieţii, cînd este prelungită şi cînd compromite şansele persoanei de a-şi recîştiga  drepturile şi de a-şi asuma responsabilităţi în viitorul apropiat”

(Definiţia sărăciei persistente adoptată de  Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite)

                 Suntem martorii unor schimări esenţiale ce se produc în societate şi în învăţămînt. Şcolii îi  revine un rol esenţial în formarea unei personalităţi capabile să se adapteze , asigurîndu-i fiecărui educabil condiţii pentru cea mai bună , completă şi utilă dezvoltare, pentru o cît mai uşoară integrare socială.

            În Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” din s.Bravicea, raionul Călăraşi activează 385 de elevi, ghidaţi de 35 de cadre didactice. Pentru a oferi elevilor condiţii şi oportunităţi de dezvoltare Liceul s-a implicat activ în atragerea surselor extrabugetare care ar permite diversificarea ofertei extacurriculare şi a face atractivă şcoala  pentru elevi.  În primul rînd a fost stabilit un parteneriat sănătos cu Administraţia Publică Locală, cu Asociaţia Obştească „Părinţii în Sprijinul Învăţămîntului”.  Astfel, pe parcuesul anilor Liceul a înaintat cereri de finanţare şi a implementat mai multe proiecte menite să mărească accesul tinerilor la informare şi servicii, la dezvoltare socială, educaţională, culturală, fizică, sportivă, civică, etc.

Proiectul „Granturi de calitate” (Ministerul Educaţiei, Banca Mondială) a făcut posibilă dotarea unui laborator de fizică, promovînd orientarea profesională a elevilor; proiectul „Reparaţia capitală a Liceului Teoretic ” (FISM-II) a oferit surse financiare pentru crearea unui spaţiu confortabil pentru desfăşurarea activităţilor instructiv- educative; proiectul „Amenajarea spaţiilor verzi” (Grădina Botanică, Ministerul Ecologiei) a educat elevilor dragostea faţă de spaţiile verzi, natură; proiectul „Educaţie electorală” (IREX) i-a motivat pe tineri să –şi exprime poziţia civică prin vot, participînd la votare; proiectul „Crearea şcoli ICT capabile” (Institutul de Formare Continuă) a instruit cadrele didactice din liceu pentru aplicarea în cadrul orelor a instruirii asistate de calculator, a platformei AEL, oferind şi un laborator  mobil. Proiectul „Construcţia toaletei Ecosan” (ApaSan) a promovat sanitaţia corectă în rîndurile elevilor, comunităţii; proiectul „Construcţia Complexului Sportiv” (Corpul Păcii) a stimulat practicarea sportului şi a modului sănătos de viaţă în rîndurile elevilor, dar şi a copiilor, tinerilor din comunitate; proiectul „Hrană sănătoasă”(Corpul Păcii) educă preferinţele culinare ale elevilor, promovînd hrana sănătoasă.

            Toate proiectele implementate au avut un rezultat benefic, în primul rînd la nivel de schimbare a atitudinii şi mentalităţii elevilor, comunităţii, s-a conştientizat că schimbare o începem de la noi, prin implicare şi colaborare.

            Astfel, în anul 2010, cînd a fost lansat proiectul „Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familii social- vulnerabile” de către C.E. PRODIDACTICA , Liceul nostru nu a ezitat să participe. Componenta I a proiectului a oferit granturi, în baza proiectelor elaborate, pentru dezvoltarea activităţilor extracurriculare.   Proiectul înaintat „Şanse egale” ne-a permis organizarea a două activităţi în anul 2011- „Mîini dibace” şi „Turism sportiv” la care au avut posibilitate să se înscrie şi să activeze 40 de elevi din familii dezavantajate. Am decis să lucrăm la acest proiect deoarece am stabilit că avem numeroşi elevi cu probleme de sănătate, supuşi violenţei în familie, marginalizaţi din cauza sărăciei, marcaţi de efectele migraţiei. Am constatat că vulnerabilitatea copiilor este cauzată şi de accesul limitat la informaţie, de ineficienţa  organizării timpului liber al elevilor, în care numeroşi factori pot acţiona negativ aasupra dezvoltării elevilor.   Activităţile propuse elevilor au  fost rezultatul unui chestionar în care elevilor şi-au exprimat opţiunile. Pornind de la aceste opţiuni şi de la ideea că este important ca activităţile extracurriculare să acopere cît mai multe domenii, cît mai variate , să răspundă intereselor elevilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor sub toate espectele, au fost selectate activităţi cu conţinut sportiv „Turism sportiv”, cu conţinut artistico-practic „Mîini dibace” şi începînd din anul 2012 activitatea cu conţinut tehnico- aplicativ „O şansă în plus - calculatorul”.

            Cercul „Turism sportiv” şi-a propus ca obiectiv stimularea autodisciplinei, autodezvoltării fizice şi cognitiv- emoţionale a 20 de elevi din familii social- vulnerabile. Educarea unui mod sănătos de viaţă la elevi este o sarcină foarte   importantă pentru dezvoltarea unei generaţii sănătoase fizic şi mintal.  Elevii înscrişi la cerc au frecventat săptămînal şedinţele de antrenament la care au învăţat şi practicat nodurile turistice, au facut cunoştinţă cu traseele turistice şi au învăţat cum să se orienteze în spaţiu cu ajutorul busolei, au învăţat semnele hărţilor, elemente de căţărare cu ajutorul funiei, acordarea primului ajutor medical, transportarea bolnavului şi nu în ultimul rînd, reguli de comportare etică în cadrul echipei, în cadrul competiţiilor,  în natură. Cunoştinţele şi abilităţile căpătate elevii au avut posibilitate să le aplice şi să le demonstreze în cadrul  marşului turistic pe traseul Bravicea - Ţigăneşti şi în cadrul Cantonamentelor de la Trebujeni, Orheiul Vechi.

Expediţia de la Orheiul Vechi i-a impresionat enorm pe tinerii turişti,  deoarece au avut posibilitate să viziteze Complexul Monahal de la Orheiul Vechi, Casa Muzeu, să asiste la Competiţii republicane la turism montan, să trăiască în condiţii de cîmp, să relaţioneze cu alţi elevi din republică, să trăiască şi să lucreze în echipă, să practice elemente ale turismului montan. Impresiile au fost împărtăşite de elevi la careul de totalizare , precum şi în formă scrisă pentru pagina web a liceului.

            Marşul turistic de la Ţigăneşti le-a oferit elevilor şansa să viziteze mănăstirea Ţigăneşti, să se deplaseze la o distanţă mare pe jos, cu rucsacuri în spate, în pădure au organizat competiţii la noduri turistice, au instalat trasee turistice, au concurat, pregătit mîncare la foc, au savurat frumuseţea naturii sub acordurile chitarei , interpretînd cîntece turistice. Aceste „ieşiri” din sat le-a permis elevilor să se manifeste, să înţeleagă importanţa practicării sportului, a unui mod de viaţă sănătos, să-şi formeze abilităţi de comportament etic, preţuire a valorilor naţionale, a mediului înconjurător.

            Excursiile au fost posibile graţie materialelor procurate din proiect: rucsacuri, corturi, funii, carabine, cît şi diurnele oferite elevilor pentru o alimentare corectă şi sănătoasă.

Elevii grupului de turism continuă activitaea şi în anul  2012, urmează să meargă pe alte trasee turistice , să participe la cantonamente nu doar ca spectatori, ci şi în calitate de participanţi activi. Important este că  s-au învăţat să preţuiască valoarea timpului, să utilizeze corect timpul liber, şi-au format o imagine de sine sănătoasă (au primit diplome la careu), preţuiesc relaţiile interpersonale, valorile naţionale, practică un mod de viaţă sănătos.

            Activitatea extracurriculară din anul 2012 „O şansă în plus- calculatorul” are drept obiectiv formarea competenţelor digitale , abilităţilor de folosire a calculatorului ca instrument de accesare a informaţiei, ca instrument de joc, de comunicare şi relaţionare cu semenii, de folosire raţională a timpului liber. Am constatat că anume elevii din familiile social- vulnerabile au nevoie de a fi încadraţi în această activitate , pentru că lipsa calculatorului acasă îi fac să se simtă inferiori colegilor, să se subaprecieze, să scadă interesul pentru lecţii. Aşadar, această activitate  la şedinţele săptămînale oferă posibilitate elevilor din familii cu venituri reduse să se instruiască pentru utilizarea calculatorului ca instrument de informare , dar şi de comunicare, de joc.   Elevii învaţă cum să creeze documente, căsuţă poştală, să elaboreze prezentări power-point, să utilizeze internetul, să practice jocul la calculator.

            Cele două calculatoare procurate din proiect oferă posibilitate acestor elevi să utilizeze calculatorul înafara activităţii cercului , pentru pregătirea temelor de acasă, documentare şi petrecerea timpului liber.

Elevii cercului, dirijaţi de conducătorul cercului, Godovaniuc Sergiu, vor posta periodic informaţii diverse pe sit-ul Liceului, vor elabora şi demonstra prezentări tematice în cadrul Liceului, vor merge la biblioteca publică pentru a lua cunostinţă de sala multimedia în scopul folosirii ulterioare a ei.

Atît elevii cît şi  părinţii acestora şi-au exprimat mulţumirea vis-a-vis  de organizarea acestui cerc, deoarece elevul trăieşte într-o societate tehnocrată şi trebuie să-l pregătim pentru viaţă.

            Activitatea pentru care au optat şi optează mulţi elevi este „Mîini dibace”. La ea s-au înscris 26 de elevi care vin săptămînal la şedinţele cercului, instruiţi de d.Bejan Elena. Este important faptul că elevii au ca îndrumător o persoană care întruneşte calităţile unui meşter popular: ştie să croşeteze,să împletească, să ţese, să coase,să brodeze. Nu mai puţin importantă în cadrul cercului este şi relaţia conducător de cerc- elev, deoarece ea trebuie să fie de natură să-i motiveze pe elevi pentru participare. Consider că elevii frecventează acest cerc şi din aceste considerente.

    Cercul și-a început activitatea la 01.02.2011.Elevii ce s-au înscris sînt din familii social- vulnerabile, cu venituri reduse. Acești elevi participă benevol la ședințele cercului, sînt motivaţi de dorinţa de a confecţiona obiecte utile, a deprinde arta cusutului, croşetatului, brodatului pentru ca să poată confecţiona produse pentru sine, cît şi pentru vînzare.  Au însușit arta croșetatului și a tricotării. Pot efectua cusături de unire și tivire la mașina de cusut.

  Pe parcursul acestei perioade elevii s-au obişnuit să prețuiască spiritul de echipă, să-și formeze o atitudine pozitivă față de articolele confecționate de mînă, să creeze articole utile pentru sine și pentru cei apropiați. Obiectele confecţionate și oferite celor dragi au fost variate după formă și primite cu plăcere de părinți, colegi, vecini, prieteni și profesori, deoarece au fost confecționate cu dragoste și căldură sufletească.

    Elevii au elaborat scheme pentru confecționarea articolelor proiectate. S-au soluționat probleme practice apărute în timpul croșetării, tricotării şi a cusutului la mașina de cusut.

    Obiectivul principal la acest cerc a fost formarea atitudinii pozitive față de meșteșugul popular, croșetare, tricotare și garnisirea cu dantelă croșetată. Un alt obiectiv ce urmează să fie realizat este formarea atitudinii pozitive față de valoarea funcțională și estetică a articolelor tricotate, croșetate și cusute la mașină.  Elevii au învăţat structura maşinii de cusut, regulile tehnicii securităţii în timpul lucrului la maşina de cusut, cu obiectele ascuţite.   Cei trei băieţi care frecventează cercul sînt pasionaţi în deosebi de lucul la maşina de cusut, dar mai şi împletesc. Cu deosebită satisfacţie elevii au participat la organizarea expoziţiei consacrată Aniversării a XX-a de la Declarația de Independență a Republicii Moldova ( la 27.08.2011 ) în localul Casei de Cultură. Elevilor  le-au fost înmînate diplome de participare la careul festiv de totalizare a proiectului pentru anul 2011 din cadrul Liceului. Expoziţia cu vînzare din 12.12.2011 i-a facut pe elevi să se simtă importanţi, să-şi demonstreze obiectele confecţionate şi să le preţuiască (în bani ). Acest lucru i-a motivat şi mai mult pe elevi, deoarece conştientizează utilitatea activităţii efectuate, primind şi o orienatre profesională adecvată. Îndrumaţi şi ajutaţi de d-na Bejan a fost confecţionată o faţă de masă (croită, tivită şi croşetată pe margini)  şi şerveţele de masă (croite, tivite şi croşetate pe margini)  pentru manifestările culturale din Liceu .

  În anul 2012 proiectul se prelungește realizînd modulul Croșetareaîndeletnicire tradițională și modernă  pe parcursul căruia elevii au fost antrenați la croșetarea ciupicilor de cameră, șervețelelor de masă, gentuțelor  porttelefon, dantelei ( horboțică) pentru garnisirea fețelor de masă , a șervețelelor de masă și a mărțișoarelor. Cu mărţişoarele confecţionate  elevii au participat în cadrul concursului de mărţişoare organizat de Muzeul satului Bravicea. Frumusețea obiectelor create de micile meșterițe nu au lăsat fără atenție privirile colegilor, vecinilor, părinților. S-a observat chiar și cîteva solicitări de a comanda aceste articole. Opiniile părinților referitor la realizările copiilor au fost expuse . Astfel familia Pinteac își îndeamnă și fiul mai mic să participe la activitățile cercului Mîini dibace alături de surorile mai mari. Iar surorile Cristina și Valentina Cojocaru oferă cu bucurie ciupici pentru vînzare. Mama Nadejdei Cocman își exprimă speranța că lucrările croșetate de fiica ei vor aduce bucurie frățiorului mai mic și astfel vor fi de folos. Obiectele croșetate la cerc sînt unice în felul lor și fiecare meșteriță își prezintă măiestria sa demonstrînd că sînt urmașele unor bunici ce au în zestrea neamului o bogăție de neprețuit.

     Proiectul se va prelungi cu modulele Tricotarea – o activitate utilă și modernă și Cusutul de mașină- valoare estetică și istorică în arta populară.

În luna mai va fi organizată o expoziţie cu vînzare în piaţa satului, iar în cadrul sărbătorii Sînzîenile va fi organizată o excursie cu participare de exponate la Casa muzeu Casa Părintească din Hîrjauca, se va mai  face o excursie , în luna noiembrie va fi vizitat Centrul creştin de creaţie de pe lîngă biserica sf. Dumitru din Chişinău.

În concluzie voi afirma că fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine mai evident faptul că educaţia extracurriculară îşi are locul şi rolul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.Succesul unei generaţii de elevi depinde cum familia, şcoala, îi învaţă pe tineri să preţuiască valoarea timpului, să ştie să utilizeze corect timpul liber.  Proiectul a permis la 60 de elevi să se ocupe în cercuri, să se simtă importanţi, să-şi formeze competenţe variate şi să fie formaţi ca cetăţeni activi ai Liceului, comunităţii şi chiar ai ţării.  Materialele procurate din proiect vor  fi utilizate de mulţi copiii  care se vor încadra în activităţi pe viitor.

Vizualizări: 518 | Adăugat de: Vic_Art | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]