Acasă » 2010 » Iunie » 8 » REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE BACALAUREAT anul şcolar 2009- 2010
15:49
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE BACALAUREAT anul şcolar 2009- 2010
1. Examenul de bacalaureat este organizat în baza Legii Învăţămîntului, articolelor 20, alineatele (6)-(9), 50 alineatul (3) şi este modalitatea de evaluare, cu caracter extern, a cunoştinţelor şi competenţelor de bază ale absolvenţilor de liceu.
2. Dreptul de a susţine examenul de bacalaureat îl au persoanele care au finalizat programa de liceu în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, mediu de specialitate, superior sau în mod individual (în cazul susţinerii examenelor ca externi).
3. Bacalaureatul se consideră susţinut dacă notele de la fiecare probă de examen nu sînt mai mici decît 5 (cinci).
4. Admiterea la examene se face de către consiliul profesoral al instituţiei, în baza rezultatelor obţinute de către candidaţi la disciplinele de examen.
5. Disciplinele de examen, termenele şi modalitatea de organizare şi desfăşurare a bacalaureatului sînt stabilite de către Ministerul Educaţiei/Agenţia de Evaluare și Examinare (în continuare Minister/Agenţie).
6. Disciplinele de examen la solicitare vor fi selectate în dependenţă de domeniile pentru care va opta candidatul la concursul de admitere în învăţămîntul superior.
7. Diploma de bacalaureat eliberată absolvenţilor din învăţămîntul secundar general este obligatorie pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior. Candidaţilor care nu s-au înscris pentru susţinerea bacalaureatului sau care nu au promovat examenele de bacalaureat li se eliberează o adeverinţă ce confirmă realizarea programei de liceu. Documentul permite acces în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi colegii (cu susţinerea diferenţelor de programă).
8. Candidaţii care nu s-au înscris pentru susţinerea examenului în anul absolvirii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat în următorii ani, conform Regulamentului privind organizarea examenelor de absolvire ca externi.
9. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
10. De la examene se eliberează deţinătorii diplomelor de gradul I, II, III la olimpiadele republicane şi internaţionale la disciplinele şcolare, organizate de către Minister, în anul absolvirii, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la Campionatele Internaţionale oficiale, Europene şi Mondiale, candidaţii cu performanţe la nivel de Maeştri în Sport/ Artă, deţinătorii diplomelor de gradul I, II şi III la campionatele naţionale, cărora li se acordă, din oficiu, nota 10 (zece) (la proba practică, proba teoretică urmînd să fie susţinută) la disciplina respectivă. Aceşti candidaţi susţin însă celelalte examene de bacalaureat.
11. Candidaţii la bacalaureat care au restanţe în sesiunile anterioare susţin toate examenele la care au luat note insuficiente, conform Programei de examen actualizate, valabilă pentru anul şcolar în curs. În acest scop, ei vor depune o cerere scrisă la instituţia în care şi-au făcut studiile.
12. Pentru persoanele care, din motive obiective, nu s-au prezentat la examenele de bacalaureat în sesiunea de bază, se organizează, în termeni reglementaţi de Minister/Agenţie, o sesiune suplimentară de examen. Pentru a se înscrie la această sesiune, candidaţii respectivi, adresează după încheierea examenului de la care au lipsit, o cerere către administraţia instituţiei în care îşi fac studiile. Cererea trebuie să fie însoţită de documente justificative.
13. Candidaţii care au luat note insuficiente în sesiunea de bază nu au dreptul să resusţină examenele respective în sesiunea suplimentară.
14. Candidaţii care nu au promovat examenul de bacalaureat au dreptul să se prezinte la examenul de bacalaureat de două ori în următorii trei ani, doar în sesiunea de bază.
15. Candidaţii, care nu au susţinut examenul de bacalaureat de 3 ori, pierd dreptul de a se mai prezenta la examen şi lor li se eliberează o adeverinţă care confirmă că au ascultat cursul deplin de liceu.
16. În situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizaţi la pat, Comisiile Raionale/Municipale de examene organizează susţinerea probelor la locul imobilizării, simultan cu toţi candidaţii din republică. Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei Naţionale de examene, la cererea candidatului şi în baza unui document medical care să ateste imposibilitatea deplasării candidatului.
17. Se interzice, categoric, colectarea sau favorizarea acţiunilor de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la orice persoană fizică sau juridică în legătură cu organizarea şi desfăşurarea examenelor.
18. Datele cu rezultatele examenelor se stochează şi se prelucrează conform prevederilor Sistemului automatizat de prelucrare a datelor (în continuare SAPD). În baza lor se eliberează diplomele de bacalaureat şi anexele acestora.
Vizualizări: 1182 | Adăugat de: Vic_Art | Rating: 3.6/5
Total comentarii : 1
10.06.2010

1. Irina (Irina) [Material]
am sa citesc la anul

Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]