Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare”, localizat in satul Bravicea r.Calaraşi, este o instituţie de invaţamînt în care activează 35 cadre didactice care reprezintă o călăuză în viaţa celor 435 elevi. Fiecare om dornic de a cunoaşte personalitatea elevilor se poate convinge de capacitatea acestora prin informaţia obţinută despre Şcoala de Arte din Bravicea. Lucrarile elevilor care muncesc în această şcoală sunt impresionante prin imaginaţia, sentimentalismul şi atmosfera creată in adevaratele opere de artă. -17 elevi, membri ai CLCT, dau dovadă de o participare activă în viaţa liceului. -Clubul de dezbateri pregateşte elevii pentru o dezvoltare corectă a gîndirii şi le oferă posibilitatea de a-şi exprima opinia în toate domeniile: elevii sunt pregatiţi pentru viaţă cît şi pentru activitatea active în timpul orelor. Prin urmare, Liceul Teoretic “Ştefan cel mare” se bucură de elevi capabili şi dornici de a atinge temelia unui viitor cît mai reuşit, fiind susţinuţi de întreaga comunitate.